Uitkijktoren

Schuin tegenover Bos en Duin, een klein stukje het bos in, vindt u de uitkijktoren “Fonteinsnol“.Vanaf de uitkijktoren heeft u een schitterend uitzicht over het bos en het duingebied.

Mensen die voor de eerste keer op Texel komen, lachen vaak even als ze langs het bordje rijden, vaak denken mensen niet aan een nol… Maar hoe zit het nu echt met die Fonteinsnol en waarom heet-ie zo?

Betekenis Fonteinsnol
Fonteinsnol is een hoge duin (= nol) en aan een waterbron (= fontein) die ontsprong op de noordoostelijke helling van de Fonteinsnol. Het bronwater werd gebruikt om het gebied rond den Hoorn (de mient) nat te houden, via talloze snelstromende beekjes of duinrellen.
In 1895 werd het Texelse bos aangelegd en werd deze plek vergraven. Helaas ging de bron door opdroging verloren toen de Moksloot werd gegraven.

De uitkijktoren die nu op het duin staat, ligt vlakbij de plek waar vroeger de bron was.